III Congrés d'estudis de la Marina Alta

III Congrés d'estudis de la Marina Alta

Sinopsi

índex: Introducció. - Arqueologia i història antiga (Avance al estudio de nuevos yacimientos paleolíticos y epipaleolíticos en el N.E. de Alicante, L'ocupació prehistòrica de la cova de Bolumini (Beniarbeig, Benimeli, Marina Alta), nova troballa d'art rupestre a la Marina Alta: l'abric del seguili (Alcanali, Alacant), La cova del passet (Vall de Gallinera, Alcanat), Aproximació al eneolític y la edad del bronce en la Marina Alta a través de los materiales deposiados en el M.A.M. de Alcoi, Epigrafía romana de la villa de l'Almadrava (Setla-Mira-Rosa-Mira-Flor). Apéndice: nuevas aportaciones a la epigrafía de Dianium (Dénia, Alacant), Investigaciones arqueológicas subacuáticas en las costas de Dénia, 1985-1989, Dues terrisseries romanes del territori de Dianium. Els jaciments de l'alter de perdigó i de la teulera de Jesús Pobre (Dénia, Alacant), Nou pla d'excavacions a l'alt de Benimaquia (Dénia, Alacant). Primers resultats, Ceràmiques d'importació del jaciment del pic de l'àguila (Dénia), Aportació a l'estudi de la distribució espacial del poblament ibéric a la Marina Alta, Dénia entre sertorio, pompeyo y los piratas, El poblament romà de Xàbia, Dianium al període tardo-republicà: unes notes, Troballes de monedes islàmiques a la Marina Alta.). - Història medieval (Les aportaciones de les petites societats marítimes a la lluita antibarbaresca en el segle XV: l'activitat corsària a Dénia, 1410-1420, Denia en el sistema de intercambios bajomedieval, Estudi preliminar sobre l'existència de jueus a la ciutat de Dénia en època medieval, Inicios de la organización político institucional en los municipios valencianos del sigle XIII, L'aportació del regne de Dénia a l'anticroada contra els cristians en barbastre, Un puerto valenciano a mediados del cuatrocientos, Dénia.). - Història moderna (El archivo de la gobernación de Dénia: aproximación al estudio institucional, La Marina als processos de la batlia general de València (1556-1598): el cas de les Almadraves, La repoblación de la baronía de Orba tras la expulsión de los moriscos. Auto de nueva población y condiciones del asentamiento, Les cartes pobles de la vall de Xalò i Gata, 1611-1645: una aproximació al seu estudi, Problemes de la repoblació posterior a l'expulsió dels moriscos a les possessions del duc de Gandia de la Marina Alta, Distribució social de la riquesa a Dénia en 1730, La guerra de sucesion en la Comarca de la Marina.). - HIstòria contemporània (Terra, propietat i conreus a Pego en el trànsit del segle XVIII al XIX, Refugiats i evacuats de la guerra civil a la Marina Alta, El filòsof Francesc Alcayde i Vilar (1889-1973). Noticia biofràfica i bibliofrafia comentada, Cultura popular e historia local en el ámbito rural. Reflexiones en torno a las nuevas corrientes historiofráficas y su aplicación en el espacio comarcal, Profugos y desertores en la segunda mitad del siglo XIX: ensayo previo de acercamiento al tema, Breu història del cinema a Dénia, Les bandes de música a Dénia, Els canvis del poder polític municipal a la Marina Alta: de la II república al franquisme, Aportacions metodològiques a l'estudi dels arxius comarcals: el cas de la Marina Alta.). - Arquitectura i urbanisme (Turisme, arquitectura i territori. La Marina Alta, una ciutat nova i problemàtica, La catedral de la Marina: una gran esglèsia neogòtica a Benissa, Arquitectura i esglèsia en el renaixement a la Marina (1513-1612), La torre del molí (Mira-Rosa).). - Llengua i literatura (Indagació léxica - amb lleugeres aportacions de fonètica i morfologia- realitzada en una excursió per la Marina Alta (prenent com a marc d'anàlisi l'espai occitano-romànic), El mestratge de Carles Salvador en la trajectòria literària de Maria Ibars, Sermó de la invenció de la creu, predicat per Mossén Rafael Andrada en 1654: edició i estudi.). - Ecologia i medi ambient (Bases per l'ordenació d'una zona humida: la marjal de Pego-Oliva, Els pteridòfits de la sub-comarca nord. valls de: Gallinera, Pego, Alcalà, Laguart, Rectoria i Castells, Distribució i autoecologia de les espècies rupícoles (fanerofits) al parc natural del Montgó, Aproximació al coneixement florístic de la Serra de Bérnia, Vertebrats del parc natural del Montgó.). - Medicina i sanitat (Estudi descriptiu de pacients amb trastorns de l'estat d'ànim; amb presència/absència d'alteracions físiques; atesos per la U.S.M. de la Marina Alta, Evolució temporal de la incidència de les malalties evitables per la vacuna triple vírica, avaluació de la situaci´´o immunitària a la Marina Alta, Anàlisi de la mortalitat més freqüent en la comarca de la Marina Alta (País Valencià), L'epidèmia de còlera de l'any 1884-85 a la ciutat de Dénia, El partit judicial de Dénia davant la grip de 1918-19, Avaluació d'una campanya de prevenció de càncer genital femení: municipi de Pedreguer, 1989.). - Geografia (El litoral Valencià des del Molinell a Moraira, Distribució espacial i evolució de l'agricultura a la vall d'Ebo, El saladar de Dénia: evolución geomorfológica, Usos industriales y comercailes sobre la carretera N-332 en los términos de Gata y Pedreguer, Industria y turismo en los municipios rurales de la Marina Alta, Precipitació a l'extrem oriental de les serres bètiques, La aplicación de la ley de la agricultura de montaña en la Marina Alta, La Marina Alta de Sebastián de Miñano.).

III Congrés d'estudis de la Marina Alta

ISBN/ISSN/Dipòsit legal

84-7784-052-0

Titol

III Congrés d'estudis de la Marina Alta

Autor/a

IECMA (Institut d'Estudis Comarcals de La Marina Alta)

Editorial

IECMA (Institut d'Estudi Comarcals de la Marina Alta.)

Data de publicació

1990

Lloc d'edició

La Marina Alta

Descripció física

21 x 3,7 x 29,4 cm

Matèria

Actes i jornades

Matèria

Actes i congressos

Número de pàgines

479

Idioma

Valencià - Castellà.

Signatura

009-012

ON TROBAR-NOS

Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta – MACMA
C/ Blasco Ibáñez, 50 baix
3760 - Ondara
Tel. 965757237
Email: macma@macma.org

CONTACTE:

XARXES SOCIALS

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta: Xarxa Jove Marina Alta: Xarxa Esportiva Marina Alta:
2020 © All Rights Reserved. MACMA