Actes i congressos

 • Índex: Crònica del 4t. congrés d'estudis de la Marina Alta. - Literatura i imaginari nacional. - Prehistòria i arqueologia (El gravetà de la Cova de les Cendres: reflexions al voltant de la seua incidència en la sistematització del gravetià de la regió mediterrània peninsular, La Cova del Somo (Castell de Castells, Alicante). Estudio de materiales sin estratigrafía, Anexo. Estudio antropológico de los restos óseos recuperados de la Cova del Somo (Castell de Castells), Arte rupestre en la Vall de Gallinera. La construcción de un paisaje neolítico, La representación de elementos de adorno en el arte reupestre de la Marina Alta, Un nou jaciment arqueològic al Montgó: La Plan Justa (Xàbia), El castell de Bèrida.). - Història moderna (El marquesat de Dénia en 1766. Una visió senyorial, Hàbitat morisc a la Vall d'Alcalà, Noves aportacions a l'estudi de les devocions populars valencianes al segle XVII. El cas dels repobladors mallorquins, Los antiguos retablos barrocos de Jávea y Dénia y la retablística valenciana en torno a 1700.). - Història contemporània (La transición en la Marina Alta, Eleccions i caciquisme en la Marina Alta durant la segona meitat del segle XIX, Vida política y municipal en Dénia durante la restauración, Mortalidda diferencial en la Dénia del S. XIX: Causas y distribución, La constitución de los ayuntamientos republicanos. Un análisis comparado: Dénia, La Solana i Llanes, El sometent armat durant el franquisme: El cas de Pedreguer, La opinión pública en la Marina Alta durante la transición (1976 - 1982), El servei mancomunat d'arxius de la Maria Alta: Una solució al problema arxivístic de la comarca, Fons documentals per a la història contemporània a la Marina Alta: L'arxiu històric dels jutjats de Dénia, primeres dades, Intervencions plàstiques en la Marina (1992 - 2002).).

  IECMA (Institut d'Es...

 • Índex: Filologia (Algunes mostres de literatura oral a Teulada, Literatos y poetas en Dénia en la segunda mitad del s. XIX, "Hemeroskopeîon", un poema de Salvador Espriu, Llebeig (Dénia): una de les cares del teatre independent, Forma i color en la toponímia de la Marina Alta, La literatura catalana a la Marina Alta a partir de 1970: trajectòria i vitalitat, La literatura infantil i juvenil a la Marina Alta.). - Ciències de l'educació (Conèixer l'alumnat, una pedra per començar. (Aproximació sociolingüística als adolescents de la Marina Alta), El riu Girona, un riu mediterrani a la Marina Alta, Impacte educatiu del turisme estranger de segona residència en la Marina Alta, L'aprenentatge de la llengua i l'entron, Biblioteques escolars a la Marina Alta.). - Ecologia i medi ambient (Influència de les regeneracions de platges sobre la pesca artesanal, Vulnerabilidad a la contaminació por nitratos en los acuíferos de la Marina Alta, Paisatges amenaçats de la Conca Mediterrànica. Aplicació del sig en l'anàlisis de la dinàmica d'usos del territori (1956 - 1998) a la Vall de Gallinera (Alacant - Espnaya), La avifauna en el municipio de Teulada,Los yacimientos de eolianitas pleistocenas de la Marina Alta: Patrimonio geológico y cultural, La flora i la vegetació en la comarca de la Marina Alta (Alacant): Implicacions en la conservació de la biodiversitat.). - Medicina i salut (Estudio estadístico de la asistencia urológica especializada en el Hospital Marina Alta de Dénia. Resultados cuantitativos 1987 - 2002, Programa de calidad del servicio de urología del Hospital Marina Alta de Dénia. Resultados de los indicadores del cuatrienio 1999 - 2002, Memoria científica, docnete e investigadora del servicio de urología del Hospital Marina Alta de Dénia. Resultados 1987 - 2002, Pobresa i malaltia: el paludisme a la Marina Alta Contemporània (Segles XIX i XX).). - Economia i turisme (La localització dels equipaments a la comarca de la Marina Alta: els problemes de mobilitat interna, La implantació de la agenda 21.).

  IECMA (Institut d'Es...

 • Índex: Salutació de l'Alcalde de Pego. - Salutació del Regidor. - Salutació del Regidor de Cultura i Esport. - L'avantguarda de la historiografia a Pego. - Carmel Giner i Bolufer, cronista oficial de Pego. - L'onomàstica àrab, cristiana i morisca a la Vall a Pego. - La carta arquiològica de Pego. Un avanç sobre l'inventari dels jaciments arqueològics del Municipi. - La pobalció musulmana a Pego.

  Ajuntament de Pego

  Almela, Joan Miquel - Arxiu Municipal de Pego (coordina) I Jornades d'estudis ''Carmel Giner Bolufer'' de Pego i Les Valls. Actes 2004

 • índex: Presentació. - Pròleg. - El derecho en los tiempos del pavorde Juan Sala. - Abu L-Hasan ' Ali Al-Bagi (s.XI-XII) Imán y Almocrí, Les necròpolis islàmiques i els ritus d'enterrament a la Marina Alta. - L'escensari de les senyories medievals a la comarca de la Marina Alta. - Los moriscos de la Marina Alta. - Juan Sala, catedrático de la universidad de Valencia. - Formes de fer història local. - La guerra civil en la provincia de Alicante y la Marina Alta. - Cap a una interpretació de la guerra civil al país Valencià. - Memòria gràfica a Pego de 1900 a 1950. - Els molins de vent del país Valencià i la Marina Alta. - Locucions adverbials i frases fetes a Pego.

  Ajuntament de Pego

  Almela, Joan Miquel - Arxiu Municipal de Pego (coordina) II Jornades d'estudis ''Carmel Giner Bolufer'' de Pego i Les Valls. Actes 2006

 • Índex: Salutació. - Tot recordant Carmel Giner. - Los moriscos de los Borja. - La romanització a Pego: El tossalet de les mondes. - Què va ser la fundació de Pego. Els inicis de la colonització cristiana. - Señorío regio y señorío nobiliario. El ducado de Gandia: De la casa de Aragón a la Borja. - El franquismo y la represión penitenciaria femenina: Los expedientes procesales de las presas de Franco en Valencia. - Heràldica municipal valenciana. - La comarca de la marina en el segle XVIII. - Notas en torno a la guerra de independencia en la Marina Alta. - Renaixement a l'ombra de la contrarreforma. Renovació urbana i arquitectura a les viles de la Marina Alta. Les esglésies de Benissa, Teulada i Pego al tomb del segle XVI. - El model de llengua del doblatge en RTTV. - Vivència i pervivència de Carmel Giner.

  Ajuntament de Pego

  Almela, Joan Miquel - Arxiu Municipal de Pego (coordina) III Jornades d'estudis ''Carmel Giner Bolufer'' de Pego i Les Valls. Actes 2008

 • Índex: Salutació de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. - Salutació de la Regidora de Cultura. - Pròleg a mode d'introducció. - 25 anys de l'institut d'estudis comarcals de la Marina Alta (IECMA). Els centres d'estudis, una xarxa de cultura i recerca al territori. - El decret d'abolició de les senyories i l'actuació dels diputats valencians a les Corts de Cadis. - Els cent anys de Fontilles. - Prehistòria i toponímia de Pego a través de la correspondència entre NIcolau Primitiu i Carmel Giner. - De l'onomàstica àrab, morisca i cristiana en la vall de Pego, durant els segles XV, XVI i XVII. De Carmel Giner Bolufer al Corpus Toponímic Valencià de l'AVL. - La alineación solar del convento franciscano de Benitaya en la Vall de Gallinera: orígenes, estudio y recuperación de una curiosa hierofanía. - La arquitectura de Anotnio Gómez Davó en la Marina Alta. - Cançoner popular pegolí: 1945-2001. - Visiones particulares de la elaboración del arroz.

  Ajuntament de Pego i...

  Almela, Joan Miquel - Arxiu Municipal de Pego (coordina) IV Jornades d'estudis ''Carmel Giner Bolufer'' de Pego i Les Valls. Actes 2010

 • Índex: Salutació de la Regidora de Cultura. - Salutació de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. - Introducció. - De Pego a Nova York. L'emigració pegolina als Estats Units (1912-1921). - D'August a Teodomir. Romans, bizantins i visigots a les ribes de la marjal i els seus contorns. Castelló, Benirrama, Cairola i Dénia. - Una visura de la ruràlia dels contorns de Pego des dels ravals d'una medina del Xarq al-Andalus. - Tres casos criminals del jutjat de Pego en el segle XIX. Veus de la postguerra i la repressió franquista. HIstòria oral a Pego. - Els franciscans a Pego. - La música a Pego i els seus instruments naturals (segle XIX i XX).

  Ajuntament de Pego i...

  Almela, Joan Miquel - Arxiu Municipal de Pego (coordina) V Jornades d'estudis ''Carmel Giner Bolufer'' de Pego i Les Valls. Actes 2014

 • Índex: Salutació de la Regidora de Cultura - Salutació de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. - Introducció. - La Prehistòria a Pego. Catàleg de l'exposició. - La prehistòria a la Marina Alta (Alacant): de les primeres poblacions humanes al final de l'edat del bronze.- Imágenes y paisajes de arte rupestre en la Marina Alta. Las pinturas levantinas del abric i del barranc de la canal (Pego). - Les Valls de Pego en le marc del paisatge ibèric de la Marina Alta (Segles VII-II A.N.E.). - Les sol·licitacions a Pego i la Marina Alta a través de la documentació inquisitorial de l'arxiu històric de la Universitat de València (1697-1818). - Ajustament polític, ajustament de comptes. Violència a Pego 1868-1869.

  Ajuntament de Pego i...

  Almela, Joan Miquel - Arxiu Municipal de Pego (coordina) VI Jornades d'estudis ''Carmel Giner Bolufer'' de Pego i Les Valls. Actes 2017

 • És l'objectiu d'aquest text -fruit d'una de les conferències que ens va ser confiada en les III Jornades d'Estudis Carmel Giner Bolufer en la que varem abordar els trets que caracteritzaren l'arquitectura i la ciutat al territori de la Marina Alta en una dinàmica i inquieta etapa compresa aproximadament entre els anys 1535 i 1632-, explora les operacions de transformació urbana i les noves condicions que propiciaren el canvi en la formulació de l'arquitectura en aquest àmbit territorial en el període de temps esmentat. Un temps que sense dubte esdevé decisiu en la configuració final d'una nova identitat cultural i realitat urbana de la ciutat a tota Europa, no obstant això deutora de la pròpia especificitat del cas concret i per això d'operacions difícilment generalitzables.

  Ajuntament de Pego

 • Resum de les jornades. Índex: Pròleg. - El canvi climpatic, problema de futur o realitat quotidiana. - Alguns aspectes del canvi climàtic en la conca mediterrània. - Canvi climàtic i kyoto.

  Consell Valencià de ...

  Grisolía, Santiago (pròleg) - Enric Llebot, Josep - Millán Muñoz, Millán - Tamames, Ramón Jornades sobre el canvi climàtic. Col·lecció bàsica

 • Aquest volum presenta la ponència i un recull de les comunicacions d'Història que pel desembre de 1982 es van presentar al I Congrés d'Estudis de la Marina Alta, celebrat a Dénia. Les terres que van del Molinell al Mascarat tenen aquí una part de la seua història, vista i interpretada per notables investigadors. Arran de la celebració d'aquest Congrés es creà l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta, el principal objectiu del qual és promoure els estudis i les investigacions sobre la comarca. Aquesta publicació és el seu primer fruit, i ha estat possible gràcies al patrocini de l'Institut "Juan Gil-Albert" i Ajuntaments de la comarca.

  IECMA i Institut d'E...

  IECMA i Institut d'Estudis Juan Gil-Albert 1er Congrés d'Estudis de la Marina Alta

 • índex: Introducció. - Arqueologia i història antiga (Avance al estudio de nuevos yacimientos paleolíticos y epipaleolíticos en el N.E. de Alicante, L'ocupació prehistòrica de la cova de Bolumini (Beniarbeig, Benimeli, Marina Alta), nova troballa d'art rupestre a la Marina Alta: l'abric del seguili (Alcanali, Alacant), La cova del passet (Vall de Gallinera, Alcanat), Aproximació al eneolític y la edad del bronce en la Marina Alta a través de los materiales deposiados en el M.A.M. de Alcoi, Epigrafía romana de la villa de l'Almadrava (Setla-Mira-Rosa-Mira-Flor). Apéndice: nuevas aportaciones a la epigrafía de Dianium (Dénia, Alacant), Investigaciones arqueológicas subacuáticas en las costas de Dénia, 1985-1989, Dues terrisseries romanes del territori de Dianium. Els jaciments de l'alter de perdigó i de la teulera de Jesús Pobre (Dénia, Alacant), Nou pla d'excavacions a l'alt de Benimaquia (Dénia, Alacant). Primers resultats, Ceràmiques d'importació del jaciment del pic de l'àguila (Dénia), Aportació a l'estudi de la distribució espacial del poblament ibéric a la Marina Alta, Dénia entre sertorio, pompeyo y los piratas, El poblament romà de Xàbia, Dianium al període tardo-republicà: unes notes, Troballes de monedes islàmiques a la Marina Alta.). - Història medieval (Les aportaciones de les petites societats marítimes a la lluita antibarbaresca en el segle XV: l'activitat corsària a Dénia, 1410-1420, Denia en el sistema de intercambios bajomedieval, Estudi preliminar sobre l'existència de jueus a la ciutat de Dénia en època medieval, Inicios de la organización político institucional en los municipios valencianos del sigle XIII, L'aportació del regne de Dénia a l'anticroada contra els cristians en barbastre, Un puerto valenciano a mediados del cuatrocientos, Dénia.). - Història moderna (El archivo de la gobernación de Dénia: aproximación al estudio institucional, La Marina als processos de la batlia general de València (1556-1598): el cas de les Almadraves, La repoblación de la baronía de Orba tras la expulsión de los moriscos. Auto de nueva población y condiciones del asentamiento, Les cartes pobles de la vall de Xalò i Gata, 1611-1645: una aproximació al seu estudi, Problemes de la repoblació posterior a l'expulsió dels moriscos a les possessions del duc de Gandia de la Marina Alta, Distribució social de la riquesa a Dénia en 1730, La guerra de sucesion en la Comarca de la Marina.). - HIstòria contemporània (Terra, propietat i conreus a Pego en el trànsit del segle XVIII al XIX, Refugiats i evacuats de la guerra civil a la Marina Alta, El filòsof Francesc Alcayde i Vilar (1889-1973). Noticia biofràfica i bibliofrafia comentada, Cultura popular e historia local en el ámbito rural. Reflexiones en torno a las nuevas corrientes historiofráficas y su aplicación en el espacio comarcal, Profugos y desertores en la segunda mitad del siglo XIX: ensayo previo de acercamiento al tema, Breu història del cinema a Dénia, Les bandes de música a Dénia, Els canvis del poder polític municipal a la Marina Alta: de la II república al franquisme, Aportacions metodològiques a l'estudi dels arxius comarcals: el cas de la Marina Alta.). - Arquitectura i urbanisme (Turisme, arquitectura i territori. La Marina Alta, una ciutat nova i problemàtica, La catedral de la Marina: una gran esglèsia neogòtica a Benissa, Arquitectura i esglèsia en el renaixement a la Marina (1513-1612), La torre del molí (Mira-Rosa).). - Llengua i literatura (Indagació léxica - amb lleugeres aportacions de fonètica i morfologia- realitzada en una excursió per la Marina Alta (prenent com a marc d'anàlisi l'espai occitano-romànic), El mestratge de Carles Salvador en la trajectòria literària de Maria Ibars, Sermó de la invenció de la creu, predicat per Mossén Rafael Andrada en 1654: edició i estudi.). - Ecologia i medi ambient (Bases per l'ordenació d'una zona humida: la marjal de Pego-Oliva, Els pteridòfits de la sub-comarca nord. valls de: Gallinera, Pego, Alcalà, Laguart, Rectoria i Castells, Distribució i autoecologia de les espècies rupícoles (fanerofits) al parc natural del Montgó, Aproximació al coneixement florístic de la Serra de Bérnia, Vertebrats del parc natural del Montgó.). - Medicina i sanitat (Estudi descriptiu de pacients amb trastorns de l'estat d'ànim; amb presència/absència d'alteracions físiques; atesos per la U.S.M. de la Marina Alta, Evolució temporal de la incidència de les malalties evitables per la vacuna triple vírica, avaluació de la situaci´´o immunitària a la Marina Alta, Anàlisi de la mortalitat més freqüent en la comarca de la Marina Alta (País Valencià), L'epidèmia de còlera de l'any 1884-85 a la ciutat de Dénia, El partit judicial de Dénia davant la grip de 1918-19, Avaluació d'una campanya de prevenció de càncer genital femení: municipi de Pedreguer, 1989.). - Geografia (El litoral Valencià des del Molinell a Moraira, Distribució espacial i evolució de l'agricultura a la vall d'Ebo, El saladar de Dénia: evolución geomorfológica, Usos industriales y comercailes sobre la carretera N-332 en los términos de Gata y Pedreguer, Industria y turismo en los municipios rurales de la Marina Alta, Precipitació a l'extrem oriental de les serres bètiques, La aplicación de la ley de la agricultura de montaña en la Marina Alta, La Marina Alta de Sebastián de Miñano.).

  IECMA (Institut d'Es...

  IECMA (Institut d'Estudis Comarcals de La Marina Alta) III Congrés d'estudis de la Marina Alta

ON TROBAR-NOS

Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta – MACMA
C/ Blasco Ibáñez, 50 baix
3760 - Ondara
Tel. 965757237
Email: macma@macma.org

CONTACTE:

XARXES SOCIALS

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta: Xarxa Jove Marina Alta: Xarxa Esportiva Marina Alta:
2020 © All Rights Reserved. MACMA