Treballs d'investigació

 • El treball es pot consultar al següent enllaç: https://drive.google.com/file/d/1VYjb5kjKbH8FLf4ijfPdCEsBHPhb9m7m/view?usp=sharing

  Es tracta d'un projecte que planteja la protecció i valorització d'un espai natural localitzat en el municipi de Pedreguer, en el marc del procés de revisió del planejament urbanístic donant resposta a les aspiracions de l'Agenda 21 Local.

  Treball Final de Màster

 • El treball està disponible en el següent enllaç: Fes clic ací 

  El presente TFG trata sobre la evolución del monte tras el fuego en la Serra de la Foradà (La Marina Alta: términos municipales de la Vall de Gallinera y la Vall d’Alcalà).

  Los incendios forestales no son un problema en sí mismos, ya que son un elemento natural de equilibrio en la naturaleza, el verdadero problema es el aumento en la recurrencia y la severidad, debido principalmente a la acción del hombre.
  En julio del 2009 se produjo un incendio en el norte de Alicante, en el que se quemaron 546 has. Este proyecto estudia la evolución del monte tras el fuego: el estado del suelo, los procesos erosivos y el crecimiento y la capacidad de regeneración de la masa, mediante fotografías tomadas el mismo año del incendio y en años posteriores.

  Treball Final de Grau

 • Pots veure aquest Treball Final de Grau fent clic ací.

  En aquest treball es fa una anàlisi del corpus oral del català de Pedreguer per a comprovar si la metàfora i la metonímia només són un recurs poètic o si, per contra, impregnen la vida quotidiana i el llenguatge corrent. L’estudi s’ha realitzat dins del marc teòric de la Lingüística Cognitiva i s’ha centrat en la investigació de les projeccions semàntiques que fan servir els parlants d’aquesta població per a conceptualitzar l’amor i l’objecte de l’amor. Així, s’analitza la freqüència d’aparició de les metàfores i de les metonímies en la parla col·loquial i les seues característiques semàntiques.

  A més a més, s’exposen les semblances i les divergències que es constaten entre els individus d’entre 23 a 88 anys a l’hora d’entendre l’amor. En definitiva, el nostre objectiu és explicar com expressen lingüísticament l’amor els habitants de la població de Pedreguer i comprovar si hi ha divergències a l’hora d’entendre el mateix sentiment.

  Cantó i Barber, Mercè - Les ...

 • Aquesta publicació recull un estudi qualitatiu sobre el consum de prostitució femenina per part d'homes en la Marina Alta, una de les comarques del País Valencià amb més concentració d'espais de prostitució. Aquest treball posa l'accent en la relació d'aquest fenomen amb els mandats patriarcals que configuren la construcció social de les masculinitats, prestant especial atenció a com el consum de prostitució s'aprén, comparteix, naturalitza i legitima a través d'una sèrie de pràctiques i rituals col·lectius homosocials associats a àmbits de vida com la feina, la festa o l'esport.

  L'objectiu d'aquest estudi és contribuir a orientar polítiques públiques locals que treballen per l'eliminació de les múltiples desigualtats que vertebren el món de la prostitució. Les dones que exerceixen han de ser el subjecte prioritari de les polítiques en aquest àmbit, però també és fonamental desenvolupar investigacions i actuacions públiques. Aquest estudi pretén, en suma, contribuir a desmuntar les masculinitats hegemòniques, els mandats patriarcals i les pràctique col·lectives qye subjauen al consum de prostitució en el context de la Marina Alta.

  Consum de prostitució i masculinitats a la Marina Alta

  Xarxa Comarcal d'Igualtat de la Marina Alta Consum de prostitució i masculinitats a la Marina Alta

ON TROBAR-NOS

Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta – MACMA
C/ Blasco Ibáñez, 50 baix
3760 - Ondara
Tel. 965757237
Email: macma@macma.org

CONTACTE:

XARXES SOCIALS

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta: Xarxa Jove Marina Alta: Xarxa Esportiva Marina Alta:
2020 © All Rights Reserved. MACMA